Cyrkulacja

Bardzo często po odkręceniu kurka ciepłej wody musi upłynąć długi czas dla użytkownika aż doczeka się momentu w którym z rur zacznie płynąć ciepła woda. Jest to spowodowane tym że z rur musi spłynąć zimna woda znajdująca się pomiędzy bojlerem a zaworem czerpalnym. Taka sytuacja powoduje duże straty ciepła które było zawarte w wodzie znajdującej się teraz w rurach i ochłodzonej jak również duże straty wody która jako zimna płynie teraz z rur a w obecnej temperaturze jest praktycznie wylewana do kanalizacji bez żadnej przydatności i korzyści. Dobrym rozwiązaniem tego rodzaju problemu jest zastosowanie układu cyrkulacyjnego ciepłej wody użytkowej. Układ taki składa się z dodatkowego przewodu ciepłej wody, który łączy zasobnik z najdalej wysuniętym czerpalnym punktem instalacji. Woda ciepła w takim przypadku krąży po instalacji i po odkręceniu zaworu czerpalnego jesteśmy w stanie z niej korzystać. Przewód w takim wypadku musi być wyposażony w pompę cyrkulacyjną, wymuszającą obieg wody. Nowoczesne pompy wyposażone są termostaty i wyłączniki czasowe.